.:: تلفن های تماس : 02632214415پاسخگویی تا 11 شب و ایام تعطیل : 09108636157 ::.

ایزو 22000-سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

ایزو 22000-سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی در سازمان ، تحت تاثیر عوامل مختلف به ویژه خطرات ایمنی مواد غذایی ، فرآورده های فراهم شده و اندازه و ساختار سازمان قرار می گیرد. در سیستم ISO 22000 لازم است که سازمان از یک رویکرد فرآیندی پویا و نظام مند به منظور تکوین سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی استفاده نماید.

استاندارد مذکور سازمان را در راستای نیل به اهداف زیر یاری می نماید:

امکان پذیری و تجزیه و تحلیل خطر

ایجاد برنامه های پیش نیازی عملیاتی

ایجاد طرح HACCP

به روز در آوری اطلاعات و مستندات اولیه مشخص کننده PRP، و طرح HACCP

طرح ریزی تصدیق

ردیابی و کنترل عدم انطباق

چه کسانی سودمی برند؟

تولید کنندگان از جمله تولید کنندگان خوراک دام وطیور

کارخانجات مواد غذایی

کلیه فعالیت های حمل ونقل و توزیع

عمده فروشان و خرده فروشان مواد غذایی

تولید کنندگان دستگاه ها، تجهیزات و افزودنی ها

تولید کنندگان مواد شیمیایی، شستشووضدعفونی و...